Regulament general

By  | 

Durata concursului si premiile

1. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE

Aceste date vor fi stabilite de catre organizatorii fiecarui concurs in parte si vor fi comunicate in regulamentul propriu concursului respectiv.

2. DREPT DE PARTICIPARE

La concursurile desfasurate in portalul www.cosmopolitan.ro nu pot participa angajatii companiilor Sanoma Hearst Romania SRL, ai partenerilor si distribuitorilor autorizati ai acestei companii, si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceste concursuri implica acceptarea ca numele participantilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar de catre Sanoma Hearst Romania SRL. Pentru identificare, castigatorul va avea nevoie de un document de identitate, pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

3. MECANISMUL CONCURSURILOR

Inscrierea la concursurile Cosmopolitan.ro presupune, in primul rand, logarea sau inregistrarea in portalul www.cosmopolitan.ro, iar apoi indeplinirea conditiilor de participare specifice fiecarui concurs in parte.

4. CONDITII DE VALIDITATE

  • Identitatea specificata prin e-mail reprezentantilor Sanoma Hearst Romania trebuie sa coincida cu cea din bulentinul / cartea de identitate a castigatorului/castigatorilor.
  • Castigatorul/castigatorii vor fi contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea intrunirii conditiilor de inscriere la concurs.

Regulamentul si castigatorii

6. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va avea loc in data specificata in regulamentul propriu fiecarui concurs. In cazul concursurilor care presupun tragere la sorti, desemnarea castigatorului / castigatorilor se va face in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiei implicate in organizarea concursului si va fi asistata de un notar public.

Castigatorul/ii vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail si trebuie ca in decurs de 30 de zile sa-si revendice premiul, altfel il vor pierde. Cei care au domiciliul in Bucuresti vor fi rugati sa vina la sediul Sanoma Hearst Romania (Strada Buzesti, nr. 85, sector 1) pentru a intra in posesia premiului. Castigatorii din provincie vor primi premiile prin posta sau curier in maxim 30 de zile de la data in care si-au revendicat premiile.

7. RESPONSABILITATE

Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

8. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Participantii pot citi integral regulamentul oricarui concurs aflat in desfasurare, accesand pagina web https://www.cosmopolitan.ro/concursuri/.
Prin participarea la concurs, persoanele inscrise sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Datele personale

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Transmiterea de mesaje in scopul participarii la concurs prezuma cunoasterea regulamentului si acordul expeditorului cu prevederile acestuia. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. Prin transmiterea datelor personale prin aplicatia concursului participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei Sanoma Hearst Romania SRL.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Sanoma Hearst Romania SRL, scriind pe adresa Strada Buzesti, nr. 85, sector 1, Bucuresti. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Sanoma Hearst Romania SRL.
La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa Strada Buzesti, nr. 85, sector1, Bucuresti, organizatorul se obliga:

  • Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

La prima comunicare scrisa cu participantii la acest concurs, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

Intreruperea concursului

11. INTRERUPEREA CONCURSURILOR

Un concurs va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, decizie ce va fi anuntata public.

12. LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la un concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul organizatorului.

13. DIVERSE

Prin inscrierea la orice concurs din portalul www.cosmopolitan.ro, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul general si/sau regulamentul propriu unui concurs si vor comunica imediat modificarile la adresa https://www.cosmopolitan.ro/concursuri/.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *