(P) Apartamente de închiriat în Galați: Drepturile și obligațiile chiriașului

Numărul persoanelor care închiriază apartamente sau case a crescut destul de mult în ultimii ani, în special în orașele mari ale țării, unde se preferă chiria în locul achiziției. Lucrurile stau asemănător, cu mai mici sau mai mari diferențe, între apartamentele de închiriat în Galați sau cele din Sibiu și chiar Capitală.

Iar motivele pentru care se preferă chiria sunt destule. De la flexibilitatea alegerii unui apartament aproape de locul de muncă (în cazul în care știi că jobul tău se poate schimba) la lipsa grijilor legate de plata impozitului pe proprietate, a costurilor cu reparațiile, cu alte modernizări sau reabilitări.

Asta nu înseamnă că îți poți face neapărat „de cap”. Există anumite drepturi și obligații pe care le au, atât proprietarii de apartamente sau de locuințe, în general, cât și chiriașii.

Relațiile existente între chiriași și proprietari sunt reglementate de către Noul Cod Civil, la secțiunea „Contractul de locațiune”, art. 1777-1835, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011.

Așadar, iată care sunt drepturile și obligațiile chiriașului.

Drepturile chiriașului fără contract

Ce trebuie să știi, în primul rând, este că absența unui contract legal între proprietar și locatar poate duce la abuzuri de ambele părți.

Astfel, drepturile chiriașului fără contract sunt destul de limitate, aproape inexistente. Va fi greu să rezolvi problemele ce pot apărea pe parcurs, în cazul în care proprietarul refuză să își facă datoria.

Iar gândul că poți lua un alt tip de măsuri pentru a-ți rezolva problemele nu îți va fi de mare folos, fără să ai un suport legal, un contract de închiriere, semnat de ambele părți.

Recomandarea este să te informezi bine și să semnezi un contract de închiriere.

Drepturile chiriașului

 • Noul Cod Civil prevede clar faptul că, locuința în care chiriașul dorește să se mute trebuie să fie în stare corespunzătoare pentru a fi folosită.
 • Chiriașii trebuie să primească locuința, împreună cu toate accesoriile sale, pentru a le putea folosi pe toată durata contractului lor de închiriere.
 • În ceea ce privește reparațiile care pot fi necesare ulterior, astfel încât bunul închiriat să fie păstrat în stare corespunzătoare, acestea vor fi efectuate de proprietar, după cum se arată în actul normativ citat mai sus.
 • În schimb, reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului (de pildă, așa zisele reparații curente: schimbatul unui bec, a unei broaște și altele) vor fi suportate de chiriaș.
 • Dacă după ce s-a încheiat contractul se ivește nevoia unor reparații care sunt, în mod normal și legal, în sarcina proprietarului, iar acesta din urmă nu ia de îndată măsurile cuvenite, reparațiile pot fi făcute de chiriaș. În cazul acesta, proprietarul este obligat să plătească contravaloarea reparațiilor.
 • Conform reglementărilor legale, proprietarul este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar astfel încât chiriașul să se poată bucura de confortul locuinței închiriate.
 • De asemenea, proprietarul este dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni chiriașul să se bucure de beneficiile locuinței închiriate.
 • Proprietarul garantează împotriva tuturor viciilor/riscurilor care împiedică sau micșorează folosirea imobilului, chiar dacă nu a luat cunoștință de ele, la încheierea contractului.
 • Mai mult, chiriașul are dreptul să primească despăgubiri din partea proprietarului atunci când viciile pot provoca prejudicii asupra vieții, sănătății sau integrității sale corporale.
 • În cazul în care proprietarul nu remediază situația în cel mai scurt timp, chiriașul are dreptul la o scădere considerabilă a chiriei.
 • În plus, dacă viciile sunt atât de grave încât, dacă le-ar fi cunoscut, chiriașul nu ar fi luat apartamentul sau casa în locațiune, acesta are chiar dreptul de a rezilia contractul de închiriere.
 • Chiriașul poate întrebuința părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii, potrivit destinației fiecăreia.
 • Chiriașul are dreptul de a rezilia unilateral contractul cu un termen de preaviz de 60 de zile, dacă închirierea este pe durata determinată.

Obligațiile chiriașului

Pe lângă drepturile enumerate mai sus, chiriașul are și câteva obligații prevăzute de Noul Cod Civil.

 • Acesta trebuie să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract.
 • În lipsa unei stipulații clare în acest sens, ceea ce plătește chiriașul către proprietar, conform reglementărilor legale, trebuie planificat, după cum urmează:

– un avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depășește o luna;

– în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locațiunii este mai mare de o luna, dar mai mică de un an;

– în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locațiunii este de cel puțin un an.

 • Totodată, chiriașul este obligat să folosească bunul luat în locațiune cu prudență și diligență, precum și să îl restituie la încetarea, din orice cauza, a contractului de locațiune.
 • De asemenea, dacă chiriașul modifică bunul ori îi schimbă destinația, astfel încât îl prejudiciază pe proprietar, acesta din urmă poate cere daune-interese sau chiar rezilierea contractului.
 • O altă îndatorire a chiriașului este aceea de a permite examinarea locuinței de către proprietar la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului, doresc să îl ia în locațiune.

Obligații ale chiriașului față de asociația de proprietari nu există într-un mod direct.

Chiriașul nu poate fi membru al asociației de proprietari.

Obligațiile chiriașului față de asociația de proprietari sunt cele stabilite de comun acord cu proprietarul prin contract și se referă strict la plata întreținerii, inclusiv cota pentru reparațiile comune ale blocului.

Evacuarea chiriașului

 • Chiriașii pot fi executați silit în baza contractului de închiriere.
 • Potrivit art. 1798 din Noul Cod Civil, contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.
 • Evacuarea chiriașilor fără contract se face pe cale amiabilă.

Text & foto: Digitalmetrics

Nici un comentariu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicata.