Regulamentul concursului „Cosmo si Aperol iti fac cinste la Electric Castle”

By  | 

1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Cosmo si Aperol iti fac cinste la Electric Castle” SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul concursului „Cosmo si Aperol iti fac cinste la Electric Castle” este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Administrator.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul „Cosmo si Aperol iti fac cinste la Electric Castle” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Burda Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 14-17 iulie 2016, cu un castigator in fiecare zi. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Castigatorii vor fi selectati dupa criterii de creativitate de echipa editoriala a revistei Cosmopolitan Romania si vor fi anuntati in fiecare zi, pe 14, 15, 16, 17 iulie, in intervalul 15.00 – 17.00 in postarea de concurs de pe site si prin mesaj privat pe Instagram.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a câştiga, trebuie sa postezi pe profilul personal de Instagram o poza creativa cu revista Cosmopolitan sau o poza la panoul Cosmopolitan din cadrul festivalului Electric Castle, sa folosesti #iamcosmo, #aperolspritz și #electriccastle, pana la ora 15.00 a fiecarei zilei de concurs. Postarile facute dupa aceasta ora in zilele de joi, vineri si sambata vor intra in concursul de a doua zi. Fiecare concurent are voie sa se inscrie de mai multe ori, dar va putea fi desemnat castigator o singura data.

DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor se va face de catre echipa editoriala a revistei Cosmopolitan, in functie de creativitatea si ineditul pozelor. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

PREMII

Premiul consta in 5 cocktail-uri Aperol Spritz pentru fiecare castigator. Premiul poate fi revendicat la barul Aperol de la Electric Castle doar in intervalul 17.00 – 19.00 in zilele de vineri, sambata si duminica. Persoana desemnata “Castigator” al unui premiu nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau alte obiecte.

EXPEDIEREA PREMIILOR

Castigatorii vor fi anuntati prin mesaj pe Instagram si in postarea de concurs de pe www.cosmopolitan.ro. Castigatorii vor intra in posesia premiilor doar in cadrul festivalului Electric Castle, la barul Aperol, pe 15, 16, 17 iulie, in intervalul 17.00 – 19.00.

Burda Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada partenerul (sponsorul care ofera premiile).

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe cosmopolitan.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Romania, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *