Regulamentul concursului „Castiga o invitatie dubla la filmul The Purge: Election Year”

By  | 

ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Administrator. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Concursul este organizat in parteneriat cu Hollywood Multiplex.
Premiile sunt oferite de Forum Film România.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor Burda Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

Concursul se adreseaza participantilor cu varsta de peste 14 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 13 iulie – 17 iulie

Inscrierile se fac pana la data de 18 iulie.

Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

MECANISMUL CONCURSULUI

Completeaza in formularul din josul paginii raspunsul la întrebarea de concurs, numele, prenumele, varsta, date de contact. Daca raspunzi corect si completezi formularul corect poţi castiga 2 invitatii duble la filmul The Purge: Election Year

.

In data de 11 iulie, dupa validarea inscrierilor, prin aplicatie software random.org  va fi ales raspunsul castigator.

Castigatorul va fi contactat de catre reprezentanti ai organizatorului pentru a comunica date de identificare: nume, prenume, serie si numar C.I.

Numele castigatorilor va fi publicat pe site-ul Cosmopolitan.ro in data de 11 iulie 2016.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

PREMII

Premiile puse in joc prin concurs constau in 2 invitatii duble la filmul de animatie “The Purge: Election Year ”.

Invitatiile sunt valabile la Cinema Hollywood Multiplex Bucuresti in perioada 18.07. 2016 dupa ora 16.00 si 21.07.2016. Castigatorii afisati pe site pot merge la film cu buletinul numai dupa ce au furnizat datele necesare si au primit mail/sms cu confirmarea faptului ca datele se afla la casa de bilete a Cinema Hollywood Multiplex Bucuresti.

Persoanele cu handicap si insotitorul acestora beneficiaza de bilet gratuit la spectacolele difuzate de luni pana joi pana in ora 16:59 (exclusiv avanpremiere), pe baza certificatului de incadrare in grad de handicap emis de unitatea administrativ teritoriala de domiciliu, cat si a cartii de identitate (in limita locurilor disponibile).

Click aici pentru a descarca declaratia care trebuie completata de persoana cu handicap, cu care aceasta trebuie sa se prezinte la casa de bilete. Participantii care nu se incadreaza la aceste mentiuni speciale vor intra in baza invitatiei.

 

Invitațiile sunt valabile numai în limita locurilor disponibile și nu se pot face rezervări pentru aceste situații.

Pentru a beneficia de invitatii castigatorul trebuie sa contacteze partenerul Hollywood Multiplex Bucuresti, in perioada pentru confirmarea disponibilitatii si in vederea rezervarii.

EXPEDITIA PREMIILOR

Premiul va fi ridicat de la casa de bilete a Cinema Hollywood Multiplex Bucuresti.

Burda Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada partenerul.

Valoarea premiului:  50 lei cu toate taxele incluse. Impozitul prevazut de lege va fi suportat de catre Castigator.

Premiile nu vor fi acordate in bani si vor fi ridicate de la fiecare Partener care oferă premiul. Modalitatea de intare in posesie a premiului câștigat va fi comunicată câștigătorilor după trimiterea datelor complete de identificare si expeditie reprezentantilor Organizatorului sau Partenerilor acestuia.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind plata impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

Premiul nu este transferabil. Poate beneficia de invitatie doar persoana castigatoare insotita de  o persoana aleasa de aceasta.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.cosmopolitan.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

DATE PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

  1. a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
  3. c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
  4. d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
  6. f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda Romania, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, Departament Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site-ul sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Romania, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, Departament Marketing, in termen de 30 de zile lucratoare. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *