Regulamentul concursului „Castiga alaturi de Cosmo premii Coca-Cola la Untold”

By  | 

Regulamentul concursului „Castiga alaturi de Cosmo premii Coca-Cola la Untold”

1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Castiga alaturi de Cosmo premii Coca-Cola la Untold ” SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul concursului „Castiga alaturi de Cosmo premii Coca-Cola la Untold ” este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Administrator.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul „Castiga alaturi de Cosmo premii Coca-Cola la Untold ” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Burda Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

De asemenea, nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţii) S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.;
 3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) S.C. Coca-Cola Romania S.R.L.;
 4. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company; e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatiilor comerciale implicate in organizarea Campaniei (respectiv ai Agentiei Digitale si ai Agentiei Online);
 5. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
 6. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
 7. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – f. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

Inscrierea minorilor:

Intrucat calitatea de participant in prezenta Campanie o vor avea si persoanele minore, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de folosinta si de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Organizatorul are dreptul de a anula participarea si de a nu acorda premii acelor castigatori pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor. Prin urmare, inscrierea minorilor in Campanie si incarcarea materialelor vizuale si scrise se va face de catre/cu acordul parintilor/tutorilor minorilor. Prin inscrierea minorului in Campanie si incarcarea materialelor vizuale (fotografii si materiale video continand imagini ale minorului inscris in Campanie) parintele/tutorele isi exprima acordul cu privire la participarea minorului in Campanie.

Prin inscrierea in Campanie, Participantii sau, dupa caz, parintele/tutorele legal confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, inscrierea si participarea in Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 4-7 august 2016. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a câştiga, trebuie sa postezi pe profilul personal de Instagram o poza creativa cu revista Cosmopolitan sau o poza la panoul Cosmopolitan din cadrul festivalului Untold, sa folosesti hastagurile#iamcosmo, #TasteTheFeeling și #UntoldFestival, pana la ora 17.00 a fiecarei zilei de concurs. Postarile facute dupa aceasta ora in zilele de joi, vineri si sambata vor intra in concursul de a doua zi.

Fiecare concurent are voie sa se inscrie de mai multe ori, dar va putea fi desemnat castigator o singura data.

Participantii inscrisi in Campanie declara ca inteleg si accepta faptul ca pot participa la concurs doar poze asupra carora exercita drepturi de autor depline, care ii reprezinta, si nu sunt copiate din alte surse.

Pozele participante nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la referiri de nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie sa fie contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic, nu trebuie sa contina imagini cu minori (persoane cu varsta sub 18 ani). Pozele participante nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firmelor sau entitatilor si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.

Organizatorul si Agentia Digitala nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra imaginilor incarcate de catre participanti in cadrul Campaniei in conformitate cu mecanismul descris in prezentul Regulament Oficial. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra imaginilor nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului declarat castigator in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: · Inscrierile necorespunzatoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea; Inscrierile necorespunzatoare ce contin materiale ce nu apartin de drept Participantului sau; · Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet; · Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale platformei Facebook; · Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens; · Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie;
Descalificare:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la Campanie si, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie a oricarei postari asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.

DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor se va face de catre echipa editoriala a revistei Cosmopolitan, in functie de creativitatea si ineditul pozelor. Vor fi desemntati 4 castigatori, cate un castigator diferit in fiecare zi a concursului.

Premiile Campaniei vor fi acordate prin jurizare, la finalul Campaniei, de catre un juriu format din: 1 (un) reprezentant al Organizatorului 1 (un) reprezentant al Agentiei Digital si Bobiceag. Jurizarea va avea loc intr-un termen de maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea Campaniei.

Criteriile de jurizare:

 1. a) Originalitate: se puncteaza inscrierile in functie de originalitate, care sugereaza cat mai bine atmosfera de distractie de la UNTOLD alaturi de Cosmo.
 2. b) Creativitate: se puncteaza inscrierile in functie de modul creativ prin care Participantul alege sa reproduca atmosfera cool de la UNTOLD alaturi de Cosmo, intr-o forma inedita, artistica si placuta.

Fiecare membru al juriului va analiza si nota obiectiv fiecare participare in Campanie cu o nota intre 1 (unu) si 10 (zece) pentru fiecare din cele 2 (doua) criterii de jurizare: originalitate si creativitate, fiind desemnat castigator, participantul a carui inscriere a obtinut punctajul cel mai mare. Punctajul unei inscrieri reprezinta suma tuturor notelor primite de la toti membri juriului pentru fiecare criteriu;

Pentru fiecare castigator desemnat de catre juriu se vor stabili si cate 3 (trei) rezerve conform prevederilor acestui Regulament Oficial;

In situatia in care pentru desemnarea unui castigator, doua sau mai multe inscrieri se afla la egalitate de puncte, castigatoare este desemnata inscrierea care in urma jurizarii a obtinut note mai mari pentru criteriul Originalitate. Aceeasi regula se va aplica in cazul in care doua sau mai multe sunt la un numar egal de puncte.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Criterii de jurizare cu scor egal:

6.3.3. Fiecare membru al juriului va analiza si nota fiecare inscriere in Campanie cu o nota intre 1 (unu) si 10 (zece) pentru fiecare din cele 2 (doua) criterii de jurizare: Originalitate si Creativitate, fiind desemnat castigator Participantul a carui inscriere a obtinut punctajul cel mai mare. Punctajul unei inscrieri reprezinta suma tuturor notelor primite de la toti membrii juriului pentru fiecare criteriu.

6.3.4. Pentru fiecare din cei 4 (patru) castigatori desemnati de catre juriu se vor stabili si cate 3 (trei) rezerve, in ordinea descrescatoare a punctelor rezultate din procesul de jurizare.

6.3.5. In situatia in care pentru desemnarea unui castigator, doua sau mai multe inscrieri se afla la egalitate de puncte, castigatoare este desemnata inscrierea care in urma jurizarii a obtinut note mai mari pentru criteriul Originalitate. Se va aplica aceeasi regula si in vederea desemnarii rezervelor in situatia in care doua sau mai multe inscrieri se afla la egalitate de puncte.

6.3.6. In situatia in care, dupa departajarea descrisa la art. 6.3.5., doua sau mai multe inscrieri se afla la egalitate de puncte si pentru criteriul Originalitate, se va desemna castigatoare inscrierea care are punctaj mai mare pentru criteriul Creativitate.

6.3.7. In situatia in care, dupa departajarea descrisa la art. 6.3.5. si 6.3.6., doua sau mai multe inscrieri se afla la egalitate de puncte pentru ambele criterii, se va efectua o notare suplimentara pentru departajare, luandu-se in calcul calitatea si claritatea postarii. Daca si aceasta departajare rezulta in punctaje egale, castigatorul se va desemna prin votul reprezentantului Organizatorului.

PREMII

Premiile constau in cate doua produse de la Pop-Up Store-ul Coca-Cola pentru fiecare castigator, asa cum sunt anuntate in pagina de concurs:

In zilele de joi si sambata fiecare premiu va fi un prosop (valoare 60ron) + tava de gheata (valoare 15ron)

In zilele vineri si duminica fiecare premiu va fi un tricou (valoare 60ron) + agenda (valoare 15ron)

Premiile pot fi revendicate doar la pop-up store-ul Coca Cola de la festivalul Untold pe perioada festivalului. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani. Persoana desemnata “Castigator” al unui premiu nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau alte obiecte.

EXPEDIEREA PREMIILOR

Castigatorii vor fi anuntati prin mesaj privat pe Instagram si in postarea de concurs de pe www.cosmopolitan.ro. Castigatorii vor intra in posesia premiilor doar in cadrul festivalului Untold, la pop-up store-ul Coca-Cola, intre 4 si 7 august. Pentru identificare, la momentul revendicarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte mesajul de confirmare primit pe Instagram.

Burda Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada partenerul (sponsorul care ofera premiile).

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe cosmopolitan.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
  c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
  d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
  f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
  La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Romania, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *