Regulament concurs "Miss Punctualitate"

By  | 

Regulament oficial

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.cosmopolitan.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura incepand cu data de 24 aprilie 2009 si se va incheia la data 14 mai 2009. Inscrierile in concurs se vor opri la data 14 mai 2009, ora 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Subiectul concursului: Cat esti de punctuala? Raspunde provocarii noastre impreuna cu TooLate, si poti castiga un ceas de designer ultra-sic!

Cum se participa la concurs:

– concursul se desfasoara in sectiunea de concurs „Miss Punctualitate” de pe www.cosmopolitan.ro, in perioada 24 aprilie 2009 – 14 mai 2009.

– pentru a participa trebuie sa ai cont pe www.cosmopolitan.ro ; daca nu ai cont pe Cosmopolitan.ro, poti sa iti faci unul aici

– fa-ti quiz-ul din sectiunea de concurs si te inscrii automat la tragerea la sorti

– poti participa o singura data la concurs

– castigatorii vor fi anuntati in fiecare zi de vineri din perioada de concurs mai sus mentionata: 1 mai, 8 mai si 15 mai.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

a. Castigatorii vor fi stabiliti de catre echipa cosmopolitan.ro.

Pentru a evita posibile fraude – participarea de pe mai multe conturi – este important ca fiecare castigator desemnat sa poata face dovada autenticitatii datelor folosite la inregistrare pe site printr-o copie scanata sau fotografie a cartii de identitate, trimisa prin email la adresa redactiei online.

b. Castigatori se vor anunta pe site, in sectiunea de concurs „Miss Punctualitate” in fiecare zi de vineri din perioada de concurs (1 mai, 8 mai si 15 mai).

6. PREMIU

a. In cadrul concursului se ofera 3 premii, constand in ceasuri marca TooLate. Cate un ceas in fiecare saptamana de concurs.

b. Premiile nu se acorda in bani.

c. Premiile vor fi revendicate in termen de 30 zile de la data incheierii concursului.

7. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.cosmopolitan.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament New Media, organizatorul se obliga:

  • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE

Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.cosmopolitan.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *