Regulament concurs Amway

By  | 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO30INGB0001000156728913 deschis la ING BANK, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.cosmopolitan.ro.


2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.


3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de 16 martie 2012 si se va incheia la data 8 aprilie 2012. Inscrierile in concurs se vor opri la data 8 aprilie 2012. Orice participanta care incerca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.


4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantele la concurs trebuie sa se logheze in site-ul www.cosmopolitan.ro si sa raspunda scurt la intrebarea: "La ce produs de machiaj nu ai putea renunta niciodata si de ce?".


5. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATOARELOR
5.a. Castigatoarele vor fi desemnate in data de 9 aprilie 2012, prin tragere la sorti dintre toate persoanele care au raspuns la intrebarea concursului.

5.b. Castigatoarele vor fi anuntate in pagina de concurs in decursul zilei de 9 aprilie 2012.

5.c. Intre 10-12 aprilie 2012, fiecare castigatoare va primi un e-mail din partea Organizatorului, in care i se vor cere datele personale pentru expedierea premiului.

5.d. Fiecare castigatoare trebuie sa raspunda e-mailului primit pana cel tarziu in data de 22 aprilie 2012, altfel pierde premiul castigat.

5.e. Castigatoarele sunt obligate sa trimita o copie xerox dupa buletinul/ cartea lor de identitate, in cazul in care Organizatorul le solicita acest lucru.


6. VALOAREA SI EXPEDIEREA PREMIILOR
6.a. Se vor acorda 5 premii, fiecare constand in cate 2 produse de machiaj ARTISTRY™, oferite de Amway: o mascara ARTISTRY™ Total Mascara Black (87,21 lei) si un ruj crema ARTISTRY™ Stunning (76,05 lei).

6.b. Premiile vor fi:

  • expediate prin curier castigatoarelor din provincie, in maximum o luna incepand de la data-limita la care castigatoarele trebuie sa-si revendice premiul
  • inmanate personal castigatoarelor din Bucuresti, venite cu buletinul/ cartea de identitate sa-si ridice premiul de la sediul Sanoma Hearst Romania (Str. Buzesti nr. 85, etaj 4, sector 1, Bucuresti)

6.c. Premiile nu se acorda in bani.

6.d. Organizatorul nu este responsabil cu ce se intampla cu premiile dupa ce acestea sunt inmanate firmei de curierat.

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.


8. INFORMAREA PARTICIPANTELOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa site-ul www.cosmopolitan.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament New Media, organizatorul se obliga:

  • sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.


10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari inpagina de concurs de pe site-ul www.cosmopolitan.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.


12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *