De ziua noastra, punem la bataie 100 premii COSMO!

By  | 

Cauta cele 10 buline rosii cu codul produselor pe care ti le oferim. Apoi, trimite un SMS cu textul COSMOPOLITAN, insotit de codul cadoului pe care ti-l doresti, la 1816, pana la data de 20 octombrie.

Tariful apelului este normal, fara suprataxa, si este valabil in retelele Orange si Vodafone. Regulamentul concursului este publicat integral. Tot pe site va fi postata si lista cu toate castigatoarele COSMO dupa tragerea la sorti.

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „CASTIGA CU UN SMS”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul concursului este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentată de Elizabeth Loesberg, in calitate de Director General.
Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se desfasoara in perioada 25 septembrie – 20 octombrie 2009.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs orice persoana trebuie sa trimita prin SMS la numarul scurt 1816 (fara suprataxa, valabil in retelele Orange si Vodafone) codurile aferente premiilor dorite din lista premiilor publicate in editia lunii octombrie a revistei COSMOPOLITAN in paginile revistei.

Prin trimiterea unui SMS, participatul confirma ca este de acord cu regulamentul concursului si, in plus, este de acord sa primeasca informari periodice de la revista COSMOPOLITAN.

5. PREMII

Premiile concursului sunt urmatoarele:

  • Palarie „Fantezie”
  • „Urania”- editura art
  • DVD: „Furtul Reginei”
  • Mascara: „Rimmel Royal Gloss”
  • Parfum: „Lancome Senses”
  • Fitball Tehnogym
  • Tablou
  • Spuma pentru coafat „Nivea Volume Sensation”
  • Yves Rocher Exfoliant pentru corp
  • Cordeluta Jackard Alice Band Accessorize

Nici o persoana desemnata „Castigator” al unui premiu din cele mentionate mai sus nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau un alt premiu din cele prezentate.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti in perioada 20 – 30 octombrie 2009.

Toti castigatorii vor fi contactati telefonic pana la data de 15 noiembrie 2009 si vor fi publicati in pagina de internet a revistei: https://www.cosmopolitan.ro/concurszece .

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

O persoana poate participa la acest concurs cu un numar nelimitat de SMS-uri pentru fiecare dintre premiile prezentate.

7. EXPEDITIA PREMIILOR

7.1. Premiile se trimit astfel:

7.2.1. Castigatorii din Bucuresti vor veni personal, cu buletinul de identitate sa-si ridice premiile de la sediul SANOMA HEARST Romania (Str. Buzesti nr. 85, sector 1, Bucuresti), intre orele 10:00 – 17.00, de Luni pana Vineri. Daca premiul nu este ridicat in termen de 30 zile calendaristice de la data la care castigatorul este anuntat prin telefon, premiul se anuleaza.

7.2.2. Castigatorilor din tara le vor fi expediate premiile prin intermediul unui curier rapid de catre SANOMA HEARST Romania, la adresa confirmata telefonic.

7.3. SANOMA HEARST Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea curierului si nici in cazul pierderii coletului din vina curierului. Intarzierile cauzate de absenta castigatorului de la domiciliu si adrese transmise incomplet sau gresit) nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant accesand site-ul https://www.cosmopolitan.ro/concurszece .

Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

9.2. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

9.3 La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa FEMEIA. – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10. DISPOZITII FINALE

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Imaginile premiilor din editia lunii octombrie a revistei COSMOPOLITAN sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe www.cosmopolitan.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Revista COSMOPOLITAN. – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 20 octombrie 2009 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13. FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni onsecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilr asumate prin prezentul concurs.

Comments

comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *